Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 stilles det gjennom åpenhetsloven nye krav til virksomheters respekt for, etterlevelse av, og åpenhet om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I tillegg vil loven sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser knyttet til dette.

Gjennom denne loven sikres det full allmenn tilgang til informasjon om hvordan Datek Installasjon AS etterlever og arbeider med at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir ivaretatt.

Dette gjelder i vår egen virksomhet og i våre leverandørkjeder.

Åpenhetsloven pålegger oss som en større virksomhet følgende plikter: 

  • Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.
  • Å redegjøre for aktsomhetsvurderingene
  • Å svare ut informasjonskrav

Leverandørkjeden

Den aller største andelen av våre innkjøp gjøres fra vår hovedgrossister, dette er i all hovedsak virksomheter som er registrert i Norge. Dette er anerkjente virksomheter som også gjennom åpenhetsloven har kontroll på sine leverandører helt til første produksjonsledd.

De andre innkjøpene gjør vi av mindre leverandører og virksomheter registrert i Norge. I svært sjeldne tilfeller av virksomheter registrert i EU

 I henhold til lovverket foretar vi årlig aktsomhetsvurdering og risikovurdering av de store virksomhetene i leverandørkjeden. Ved å signere aktsomhetsvurderingen forplikter disse seg til å etterleve åpenhetsloven og å overholde våre Etiske retningslinjer / Code of Conduct.

 Våre leverandører og kontraktspartnere vil med dette, selv om de ikke omfattes av loven være klar over, og forberedt på at de vil måtte redegjøre for sin etterlevelse av åpenhetsloven og våre etiske retningslinjer hvis vi etterspør dette.

 Dersom vi blir kjent med at det kan være vesentlige endringer i våre leverandørkjeder, skal vi følge opp dette og ved behov gjennomføre en aktsomhetsvurdering med revisjon av virksomheten som omfattes av endringen.

Rapportering

Datek Installasjon AS vil i tråd med lovverket utarbeide en redegjørelse for arbeidet med aktsomhetsvurderingen innen juni 2023.

Informasjon vedrørende vårt arbeid med åpenhetsloven

Alle har iht. åpenhetsloven rett på informasjon om hvordan Datek Installasjon AS har innarbeidet åpenhetslovens krav og etterlevelse av denne. 

Har du spørsmål vedrørende Datek Installasjon AS sitt arbeid med åpenhetsloven er du velkommen til å sende forespørselen til via vår kontaktside under her:

 Merk at dette er en side kun om åpenhetsloven og vår etterlevelse av denne.De personopplysninger vi kan få tilgang til og behandle er: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, firmanavn og kjønn. I rekrutteringssammenheng hvor vi kan be kandidater om å laste opp CV, brev, attester vil vi gjennom dette lagre og behandle personopplysninger som fremgår av slike dokumenter, det kan være, fotografier, din utdannelse, interesser og annen informasjon av interesse i forbindelse med stillingen du søker. 

Etiske retningslinjer

Ta kontakt med oss

Har du noen spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med oss. 

Utviklet av Creative, en del av Yes Group

Takk for din melding. Kontaktskjema har blitt sendt!