Brannmann i flammer

Elkontroll

Det er viktig å få det elektriske anlegget sjekket innimellom. Datek Installasjon tilbyr elkontroll som avdekker tilstanden i ditt elektriske anlegg. Ved en elkontroll benytter vi oss av ansatte som er sertifisert innenfor dette, slik at du kan føle deg trygg på at kontrollen blir utført på riktig måte. Vi tilbyr også elsjekk – en enklere sjekk som du bør få utført mellom elkontroller.

Hva er elkontroll?

En elkontroll er en dyptgående sjekk av det elektriske anlegget. Her går man grundig til verks for å avdekke eventuelle feil som potensielt kan utgjøre en fare.

Når vi i Datek gjennomfører våre kontroller, sjekker vi først anlegget visuelt. Deretter tar vi stikkprøver av stikkontakter, belysning og sikringsskap. Anlegget blir så sjekket med en tester som er beregnet for dette. Nøyaktig hva som sjekkes i elkontrollen baseres gjerne på det som har blitt oppdaget under en tidligere elsjekk.

Du får tilstandsrapport og anbefalinger

Etter gjennomført elkontroll vil du få oversendt en rapport som inneholder all informasjon du trenger å vite om eventuelle funn og tilstanden på ditt elektriske anlegg.

Videre kommer vi med anbefalinger om hvilke tiltak som bør gjøres for å bedre elsikkerheten. Dette er riktignok kun råd – du som kunde står selvfølgelig helt fritt til å velge hva du ønsker å gjøre.

Elkontroll kan redusere forsikringspremien

I tillegg til å bidra til trygghet, kan en kontroll ha økonomiske fordeler for deg som kunde. Forsikringsselskaper honorerer nemlig kunder med avslag i forsikringspremien dersom de får gjennomført elkontroll som ikke viser avvik. Grunnen til dette er at risikoen for brann reduseres med en slik kontroll. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for mer informasjon om dette!

Bestill elkontroll

Datek Installasjon tilbyr elkontroll som gir deg status på ditt elektriske anlegg. Med en grundig kontroll som dette avdekker vi eventuelle feil i anlegget og kommer med anbefalinger om tiltak. Vi gjennomfører kontroller hos både private husholdninger og næringsbygg.

Kontakt oss for å bestille elkontroll.

Mange lurer på om man trenger å forberede noe før en slik sjekk. Flytt gjerne møbler og andre ting som måtte stå i veien, slik at det er lettere for våre elektrikere å komme til!

Forskjellen på elsjekk og elkontroll

Både elsjekk og elkontroll innebærer gjennomgang av det elektriske anlegget, og begge kvalifiserer til lavere forsikringspremier på innbo og hjemforsikring. De to tjenestene skiller seg riktignok fra hverandre på flere måter.

I elsjekken tas det stikkprøver. Vi bruker kamera med varmesensor, og avdekker varmeutvikling og svakheter i anlegget. Statusen på elanleggets overflate avdekkes.

Elkontrollen er mer dyptgående enn en sjekk. Vi ser på anleggets tilstand og alder. Blant annet sjekker vi hva som er bak stikkontakten, om det er løse ledninger som kan føre til brann og om det er feil og mangler i sikringsskapet.

Det er også viktig å nevne at prisen på elsjekk og -kontroll er ulik. Mens en elsjekk tar rundt to og en halv time, tar kontrollen gjerne en hel dag. Dette gjenspeiler seg i prisen.

Previous slide
Next slide

Kontroll av sertifisert personell

En elkontroll må foretas av sertifisert personell. Sertifisering gjør at de ansatte får grundig opplæring og kompetansen til å gjøre alle nødvendige vurderinger for å sørge for at du får et sikkert elanlegg. Vi i Datek har dyktige, sertifiserte elkontrollører som står klare til tjeneste.

Hvor ofte bør man få gjennomført en elkontroll?

Vi i Datek anbefaler at du får gjennomført en elkontroll omtrent hvert femte år. Dette er imidlertid en generell anbefaling, og det kan være aktuelt med hyppigere kontroller i noen tilfeller. Har du gjort større endringer i det elektriske anlegget, bør du kontakte oss for en kontroll så snart som mulig.

En elsjekk, på sin side, bør gjennomføres relativt ofte – gjerne annethvert år. Er det første gang det elektriske anlegget skal sjekkes? Hopp over elsjekken og ta heller en elkontroll.

De fleste branner starter i sikringsskapet

Sikringsskapet er selve hjertet i det elektriske anlegget, og det er viktig at det holdes i god stand. Noe vi ofte ser på våre kontroller, er at det er nødvendig å etterstramme kobberskruene i sikringsskapet. Dette fordi kobber utvider og trekker seg sammen under varme og kulde, samt ved belastninger. Slike endringer skjer hele tiden, og etter hvert kan kobberet løsne som resultat av dette.

Visste du at de fleste branner i norske hjem starter nettopp i det elektriske anlegget? En stor grunn til dette er at mange hus har gamle sikringsskap som ikke er laget for å tåle dagens teknologi. På 70-tallet hadde man som regel kun en TV, mens vi i dagens hus har massevis av både små og store apparater. Å dytte ny teknologi inn i gamle anlegg er ikke en god idé. Ved å oppgradere sikringsskapet, sikrer du at det kan holde tritt med de nye elektriske produktene som kommer inn i norske hjem. Dette kan hindre brann og tilløp til brann.

Usikker på om ditt elektriske anlegg må moderniseres? Se på når huset er bygd, og når anlegget sist ble oppgradert. Er det lenge siden, så kan det være lurt med en kontroll.

Ta ansvar for egen sikkerhet!

Du som kunde må selv ta ansvar for å få gjennomført kontroll eller sjekk av ditt elektriske anlegg. Dette kan være lett å glemme i en hektisk hverdag. Brått har det gått fem år, og det er tid for en ny kontroll.

Vi i Datek vil anbefale deg å ha elsjekk og -kontroll høyt på prioriteringslisten, da tryggheten man får med dette er uvurderlig. Husk at det kan være bedre å ta en sjekk for mye, enn en for lite!

Ekstra tips og råd om elsikkerhet i hjemmet

Vi i Datek er opptatt av at du skal ha god elsikkerhet i hjemmet til enhver tid. Vi har derfor fått vår elkontrollør Marius til å komme med sitt beste tips til et preventivt tiltak som du selv kan følge: legg opp flere stikkontakter i hjemmet!

Når vi gjennomfører elkontroll hos kunder, ser vi ofte utstrakt bruk av skjøteledninger. Kundene kjøper seg flere og flere elektroniske produkter etter hvert som tiden går, og det er gjerne ikke et tilstrekkelig antall stikkontakter i huset. De tyr derfor til skjøteledninger som den enkleste løsningen. Mange er ikke klare over at dette kan være problematisk.

Problemet med dette er at en skjøteledning ikke er dimensjonert for å kunne fungere som en vanlig stikkontakt. Skjøteledninger bør derfor ikke være en permanent løsning! Marius sitt beste tips er derfor å minimere bruken av skjøteledning og ringe elektriker for å legge opp flere stikkontakter.

Har du spørsmål om elkontroll eller elsjekk?

Mistenker du at noe er galt i ditt elektriske anlegg? Er du usikker på om det er nødvendig med kontroll av anlegget nå, eller om du kan vente? Uansett hva du lurer på om elkontroll, så står vi i Datek klare til å svare på dine spørsmål. Våre ansatte har bred erfaring og deler mer enn gjerne av sin kunnskap på dette området.

Kontakt oss for en hyggelig prat!

Hva sier kundene om oss

Bestill gratis befaring

Vi vet at det kan være mange variabler som spiller inn ved en jobb.
Vi tilbyr derfor en kostnadsfri befaring, for å kunne gi deg som kunde et forutsigbart og uforpliktende pristilbud.

Utviklet av Creative, en del av Yes Group

Takk for din melding. Kontaktskjema har blitt sendt!