Kvalitetspolicy

Datek Installasjon AS

Kvalitet i alle ledd har vært et mål for Datek installasjon siden starten i 1997.

Våre tjenester og leveranser skal samsvare eller aller helst overgå kundens forventninger.

Vi jobber kontinuerlig for å levere kostnadseffektive og innovative løsninger av høy kvalitet hvor kunden alltid er i fokus. 

Datek Installasjon AS har som forretningsidé å tilby installasjon og driftstjenester av høy kvalitet til offentlige og private bedrifter, samt privathusholdninger, i Oslo og omegn. Vår visjon er å være «best på installasjon og drift i Oslo og omegn», og det er graden av kundetilfredshet som legges til grunn for hvorvidt vi lykkes.

Datek Installasjons kvalitetssystem og kvalitetspolitikk er utviklet med tanke på å løpende identifisere og implementere forbedringstiltak på tvers av hele organisasjonen, og innenfor det samlede sett av arbeidsoppgaver selskapet til enhver tid utfører. Effekten dette arbeidet har på kundetilfredshet måles jevnlig og minimum årlig.

Utviklet av Creative, en del av Yes Group