Hvordan virker Solcellepanel og hva er fordelene

Solcellepanel

Du kan redusere strømkostnaden over tid med å benytte solcellepaneler og da med en batteripakke som lagrer strømmen på dagtid for å bruke den på kveldstid når du kommer hjem. På så vis kan du fullt ut benytte deg av all energi som solpanelene fanger opp på en dag. Hvor mye dette blir er helt avhengig hvor mye paneler du har og hvilken årstid det er.

Solceller er lysfølsomme halvlederdioder som omdanner lys til elektrisk strøm. Solceller har i lang tid blitt benyttet som kraftforsyning til satellitter, romfartøy, fyr, fotoutstyr o.l. Etter hvert har man også begynt å bruke solceller til å produsere strøm til generell kraftforsyning. I land med gjennomsnittlig langt flere soltimer per år enn Norge er denne typen kraftverk blitt mer og mer vanlig.

Solenergi, strålingsenergi fra Solen. Mengden av solenergi som treffer Jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Den totale mengde utstrålt energi fra Solen er mer enn 2 milliarder ganger større enn energimengden som treffer jordoverflaten. Solstrålingen har en intensitet på rundt regnet 1370 W/m2ved atmosfærens yttergrense. Strålingen blir delsreflektert fra atmosfæren, delsabsorbertiatmosfæren.

I klarvær midt på dagen stråler Solen med ca. 1 kW/m2mot jordoverflaten. På grunn av absorpsjon i skyer, tåke og støv blir den gjennomsnittlige verdien noe i underkant av 0,5 kW/m2vinkelrett på strålenes retning.Virkningsgraden på Solcellepaneler fra eks Solarworld17-18%170-180Wp/m2 normalt i dag.

Strømmen fra solceller er naturlig nok likestrøm. Ved hjelp av vekselretteregjøres den om til vekselstrøm, transformeres til passende spenning og fases inn på det vanlige strømnettet