Har du et sikringsskap med gammeldagse skrusikringer? Da bør du få sjekket tilstanden på sikringsskapet så raskt som mulig.

Sikringsskap en trygghet

Har du et sikringsskap med gammeldagse skrusikringer? Da bør du få sjekket tilstanden på sikringsskapet så raskt som mulig.

Mange gamle sikringsskap er ikke kontrollert og tilpasset dagens behov, ofte er kursene overbelastet med få kurser til mange forskjellige laster som er ekstramontert over tid. Et slikt sikringsskap utgjør ofte en stor brannfare. Ifølge Norsk brannvernforening skyldes rundt halvparten av alle boligbranner med kjent årsak feil i elanlegget eller uaktsom bruk av elektriske apparater.

Ved å oppgradere til nytt sikringsskap får du moderne og automatsikringer(eaton Xdigital) med jordfeil der en diode varsler om det er jordfeil på kursen. De nye jordfeilautomatene beskytter kursene i huset slik at ledninger og stikkontakter ikke blir overbelastet. Samtidig beskytter de anlegget for at ikke farlige jordfeilstrømmer blir stående i anlegget og skaper brannfare. Når du skifter til nytt sikringsskap kan vi også montere inn et overspenningsvern, noe som er påkrevd på alle nye installasjoner. Overspenningsvernet beskytter mot høye spenninger på nettet som kan skade elektriske artikler som er plugget i stikkontaktene, eks ved et lyn nedslag.

Når du skal bytte sikringsskap, er det påkrevd at jobben gjøres av et autorisert installasjonsfirma. Vi vet vet hvilke krav som stilles når man skal installere kurser, sikringsskap, stikkontakter, lys og varme og benytter oss kun av elektrikere med fagbrev slik at man har et anlegg som er trygt i mange år fremover.