Vi lyser opp hverdagen for alle sykhusene i Oslo

Oslo Universitet Sykehus OUS

Datek Installasjon har rammeavtale med OUS på 4 år.

Denne ramme avtalen inkluderer Ullevål sykehus, Radium hospital, Rikshospitalet, Aker Sykehus.

Dette er jobber som krever varsomhet, nøyaktighet, kvalitet i alt vi gjør siden alle sykehusene er i full drift.

«Vi lyser opp hverdagen »

Doctor with patient and family