Få installert elbil lader?

Vi kan hjelpe deg med installasjon av elbil lader

Elbil lader

Det er en rivende utvikling i antall elbiler i Oslo og Akershus. Vi prosjekterer og installerer ladestasjon for elbil til:

 • Private
 • Sameier
 • Borettslag
 • Bedrifter
 • Kommunalt
 • Offentlig

Med det økende behovet for tilrettelegging av ladning for el biler, er det samtidig mange utfordringer å ta hensyn til.

Det er blant annet:

 • Hindre overbelastning og brannfare
 • Ladekapasitet som deles på alle og fordeles over døgnet
 • Lademulighet for gjesteplasser
 • Strømmåling til brukere
 • Alle skal ha mulighet for ladning
 • Kartlegging av mulig effekt fra Hafslunds trafostasjoner
 • Service og vedlikehold

Elbil foreningen har gitt ut følgende fremstilling på prognose for økning i antall elbiler:

Denne utviklingen gjør at man må legge en plan for utbygging av sin infrastruktur på det elektriske anlegget for ladning.  Utbygning hvor hver seksjonseier bekoster og besørger for sin egen ladeplass er lite hensiktsmessig da det fort ikke blir dekning for ladning senere for andre seksjonseiere.

Som en av Oslos større elektro entreprenør prosjekterer og installerer vi fremtidsrisktige el anlegg som kan dekke det økende ladebehovet.

Kontakt oss i dag på tlf 22 88 66 00 eller benytt skjema under for GRATIS BEFARING.