Elektro

Datek Installasjon AS har levert elektrotekniske totalentrepriser i næringsbygg siden 1997. Vi har i løpet av den tiden opparbeidet oss omfattende kompetanse og kunnskap om faget. Vi leverer store og komplekse løsninger til avtalt tid og til avtalt pris.

.

Dagens moderne bygg inneholder en rekke høyteknologiske elementer. De elektrotekniske installasjonene i ett moderne bygg er svært omfattende og innebærer alt fra føringsveier, jordingssystemer, tavler, kursopplegg, belysning, varme, tele/data, IP systemer og trådløse nett, alarm & sikkerhet, lyd & bilde, automasjon og styringer.

Byggetekniske forskrifter og fremtidsrettede krav til miljø, sikkerhet og økonomi gjør intelligente bygningsinstallasjoner som en standard i alle byggeprosjekter.

En økende trend i bygge markedet er at entreprenører benytter i større grad innleid arbeidskraft for å levere prosjektene i tide.

Dette gir etter vår mening mulighet for skulte tekniske feil og mangler som ofte kommer til syne etter mange år.

Datek Installasjon as har valgt å ikke levere flere prosjekter enn vi har mannskaps til. På denne måten sikrer vi at leveransen er riktig fagmessig utført.

.

Kontakt oss i dag på tlf 22 88 66 00 eller benytt kontaktskjema under