Support

Bestille oppdrag
Du kan bestille nye oppdrag eller se på gamle bestillinger under fanen registrere sak.
Her har man tilgang til dokumenter og bilder i alle saker som utføres av oss.
Registere saker

Support
Selskapet innhar dybdekunnskaper innenfor fagfeltene. Vi har en helpdesk som sikrer en kontinuerlig kontroll av oppdragene.
I fanen registerer sak har man tilgang til å registre og følge supportsaker.
Registere saker

Teamviewer

Vakttelefon
For våre avtalekunder har vi vakttelfoner utenfor normal arbeidstid:

Elektro: 22886699
Nettverk: 22886655