Styringssystemer (KNX)

«KNX - styresystemer i bygg styrer det tekniske anlegget i bygg helt etter ditt behov»
Med KNX styringssystem programmerer vi det det elektriske anlegget helt etter ditt behov.

knx styring

Prinsippet er at alt materiell har innebygd en adresse som kan styres.
Noen anvendelse områder:
Lys slår seg av i soner etter tid, bevegelse, lyd ol.
Styring av varme etter tid, soner ol.
Persienner reguleres etter vind og lys samt hever seg ved brannalarm.
Lyset i inngangspartiet slår seg på og kamera starter ved bevegelse ved inngangsdør.

Mulighetene er mange.

Kontaktinformasjon

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.