Porttelefon

Et porttelefonanlegg er et anlegg som baserer seg på å se, høre og tale kommunikasjon. Det er kommunikasjonsdelen i anlegget som er det bærende elementet. Personen utenfor kommer i kontakt med personen innenfor og kan formidle ærendet sitt.

Vi leverer porttelefonanlegg av flere merker, med fellestrekkene kvalitet og pålitelighet.

Ett porttelfonanlegg som har feil og mangler kan være kostbart da det ofte påløper store utgifter til feilsøking og feilretting. Ett dårlig anlegg reduserer også leilighetens verdi.

Et anlegg med video gir også beboerne ekstra trygghet da man kan se hvem som kommer før man slipper dem inn. Ett økende problem i storbyer er eldreran i egne leiligheter.

Kontakt oss ved rehabilitering eller utskifting av porttelefonanlegget. Ofte vil dette være rimeligere enn antatt, ettersom eksisterende kabler oftest kan benyttes.

 

datek-inst.no/…/brosjyre-flerbrukersystemer

 

 

LEVERANDØRER
Siedle_logo.svg

Brosjyre-PorttelefonBrand-Aiphone