Kameraovervåkning

Intern tv og video-overvåkning
Et preventivt tiltak som forhindrer uønskede hendelser og gir dokumentasjon som kan overleveres til politiet om en hendelse skulle oppstå.

Aktiv realtids overvåkning
Aktiv overvåkning der kombinasjonen intelligent videoanalyse koblet opp mot en vektersentral gjør at vi kan slå alarm i forkant av hendelser. Vekteren vil analysere alle hendelser og snakke til vedkommende via høyttalere på deres lokasjon. Aktiv overvåkning forhindrer 9/10 skarpe hendelser. Aktiv realtidsovervåkning er en løsning Datek Installasjon vil satse sterkt på i tiden fremover. Dette er en innovativ løsning, som er unik i den form av at en kan slå alarm før alarmen går. I denne løsningen bruker vi kameraer med Intelligent video analyse, kobler dette opp mot en døgnbemannet FG godkjent alarmstasjon, på alarmstasjonen sitter det kvalifiserte vektere som manuelt behandler alarmene systemet varsler om . Vekterne vil ved hendelser snakke til og beskrive vedkommende som bedriver uønsket aktivitet, igjennom et høyttaler anlegg i opp mot 120db satt opp på kundens lokasjon. Samtidig som vekterselskapet rykker ut med livebilder på ipad.

Denne løsningen har vi installert på  bla. skoler. Skolene var i forkant av dette sterkt plaget med hærverk, innbrudd og ungdomsgjenger som regjerte i skolegården etter skolens åpningstid. Bedriften har også installert dette systemet i borettslag og parkeringshus. Systemet til Avigilon har også en matrise som muliggjør at politiet selv kan koble seg opp til alarm hendelsene ved skarpe hendelser og se bildene i bilen på vei til lokasjon.
Skolene har igjennom dette systemet fått redusert hærverk og fått bukt med innbrudd og ikke minst fått et mye tryggere miljø for alle å ferdes i etter skoletid. En skole har for første gang på 25 år opplevd en hel sommer uten hærverk, eller innbrudd, etter at vi har installert Aktiv realtidsovervåkning. Erfaringen viser at aktiv realtidsovervåkning, er både mer effektiv og kostnadsbesparende enn vektertjenester. Systemene vi har erfaring med her, er Bosch security systems,og Avigilon. Alarmstasjonene vi benytter ut ifra kundens krav og lokasjon er Safe4 og Sikkerhetsgruppen.

LEVERANDØRER

nobyVicon-Norway-AS

 

Kontaktinformasjon

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.