El. kontrol

«50% av alle branner skyldes feil i elektriske anlegg og halvparten av disse skyldes komponentfeil.»

service og drift

Ved å termografere elektriske anlegg finner vi unormale temperaturer og kan rapportere feil før de får utvikle seg. Ved å legge inn termografering av tavlene i internkontrollen deres økes sikkerheten betraktelig.
Forsikringsselskapene har fokus på termografering i tilstandskontrollen. De ser store besparelser for seg selv og for bedriftene ved å ha bedre kontroll. Det reduserer kostnader til reparasjon, driftstans og produksjonstap.
Bruksområder: Hovedfordelinger, underfordelinger, styretavler, ventilasjonsfordelinger, UPS, varmekabler, hus installasjoner osv.
Ved alle oppdrag leverer vi en rapport med oversikt over termograferte anlegg. Rapporten utføres i henhold til NEK 405-1 med bilder og beskrivelse av avvik. I tillegg klassifiseres feilene med forslag til utbedring.

INTERNKONTROLL:
Enhver virksomhet, også enmannsbedrifter, som kommer inn under regelverket innenfor el-, brann og produktkontrollområdet omfattes av internkontrollforskriften med mindre det blir slått direkte fast at den ikke skal gjelde.

Hva er internkontroll elektro?
Innebærer å danne rutiner for:

  • Å sikre at el-anlegget til enhver tid er i henhold til forskriftenes krav.
  • Kvalifisert gjennomgang av el-anlegget.
  • Egenkontroll av el-anlegget.
  • At avvik lukkes av kvalifisert virksomhet (el. entreprenør).

Virksomheter uten elektrokompetanse:

  • Skal ha inngått avtale med en kvalifisert virksomhet.
  • Kan selv foreta visuell kontroll av sine el-anlegg etter sjekkliste som er akseptert av kvalifisert virksomhet.
  • Avhengig av el-anleggets størrelse, må det avgjøres om sjekkliste kan utføres uten krav til instruert personale.

INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN (HMS) i bedrifter trådte i kraft 1. januar 1997. Elektriske anlegg omfattes av denne forskriften. De ansvarlige for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging, vedlikehold og ettersyn av elektrisk anlegg og utstyr. Mange branner starter ved feil i elektriske anlegg. Man skulle tro at dette først og fremst gjaldt gamle og dårlig vedlikeholdte anlegg. Men det er også slik at det kan oppstå feil, for eksempel ved endret bruk, selv i et nytt anlegg.

Kompetanser

  • Sertifisert kontrollør NEK 405-1
  • Sertifisert kontrollør NEK 405-2
  • Sertifisert kontrollør NEK 405-3

Kontaktinformasjon

Kontakt en av våre medarbeidere som til daglig arbeider innenfor fagområdet.