Adgangskontroll

Datek Installasjon leverer nyskapende og markedsledende adgangskontroll løsninger som gir maksimal beskyttelse, allsidighet, brukervennlighet og samtidig er kostnadseffektive. Våre løsninger inneholder noen av de mest avanserte teknologiene som er tilgjengelige i markedet.

Ved å gå over til elektronisk adgangskontroll automatiserer du adgangsstyringen i ditt bygg. Det betyr at du enkelt kan:
• Differensiere adgang per bruker eller brukergrupper
• Tilpasse åpningstider i ditt bygg
• Enkelt styre brukernes adgangsrettigheter

Elektronisk adgangskontroll er kostnadsbesparende

Med tradisjonelle låssystemer utgjør bortkomne nøkler en trussel mot dine byggs sikkerhet, og resultatet er ofte at man må skifte ut låsesylindere og nøkler. Med elektronisk adgangskontroll slipper du kostnadene forbundet med utskifting av låser. Bortkomne adgangskort kan med få tastetrykk slettes og sikkerheten i ditt bygg opprettholdes.

Integrerte sikkerhetssystemer

For en integrert sikkerhetsløsning, tilbyr Datek Installasjon integrasjon med ulike sikkerhetssystemer, som lett kan administreres fra en pc. Disse integrerte systemene kan være fra kameraovervåking, adgangskontroll, innbrudd og brannalarm og SD-anlegg.

Ved å tilpasse integrerte løsninger, kan Datek Installasjon tilfredsstille alle krav til sikkerhet for de enkelte virksomhetene.

Datek Installasjon har stort fokus på å skreddersy anlegg etter kundens behov.

Ta gjerne kontakt for en befaring.


LEVERANDØRER

kaba-logo1024px-Schneider_Electric.svgBewator_9f035_450x450Capture