Visjon og verdie

Kvalitet:
Vi ser en stor mangel på faglærte håndverkere i markedet. Installatører benytter i stor grad innleid arbeidskraft for å gjennomføre prosjekter. For å sikre en bra kvalitet på arbeidet benyttes kun egne ansatte til installasjonsoppdrag.
Ansatte:
Vi har stor tro på at langsiktig opplæring og mulighet til variert arbeid gir motiverte ansatte med stor faglig erfaring.Bedriften arbeider aktivt for rekruttering av lærlinger. Med ett samarbeid med 3 av Oslos videregående skoler så utplasseres 40 – 60 elever hvert år i en uke.Elever som er ekstra motiverte kan tilbys lærlingkontrakt.
Produkter:
Datek Installasjon AS har siden 1997 hatt en filosofi om ett tett samarbeid med utvalgte produsenter. Ved langsiktig og trofast forhold til produsenter så oppnås ett tillitsforhold på tvers av bedriftene, som sikrer den høyeste kompetanse på produktene.Ved dette tillitsforholdet kan våre teknikere ofte ta direkte kontakt med produsentens teknikere og løse problemer raskere får våre kunder.
Kunder:
Vi skal ha ett tett og personlig samarbeid med våre kunder. Det er viktig for oss å kjenne kundens organisasjon og behov.