Lærlinger

DSC01773 - Kopi

Datek Installasjon AS ønsker å benytte egne ansatte på alle sine oppdrag

Vi ønsker i liten grad å benytte innleid arbeidskraft. Dette for å sikre en god kvalitet på det utførte håndverket.

Arbeidsmarkedet for faglærte elektrikere og Telecom montører er presset i Oslo området og bedriften vektlegger rekrutering med lærlinger og voksen opplærling av hjelpemontører. Dette målrettede arbeidet har bidratt til en bemanningsøkning fra 2009 på 141%.